Jäta menüü vahele

Ajateenistus küberväejuhatuses

Küberväejuhatuses ajateenistust läbides saad rakendada oma erilisi oskusi ja teadmisi. Kübersõdurid on samasugused isamaakaitsjad nagu ülejäänud, kuid me võitleme suuresti küberruumis. Suurem osa meie operatsioonidest toimub võrgus, juhime infooperatsioone ja tagame kaitseväe strateegilist kommunikatsiooni.

Väejuhatuse relvastusse kuuluvad tavapäraste käsitulerelvade kõrval arvutid, mis on varustatud 8-tuumaliste protsessorite ja enam kui 1000GB sisemäluga ning kaamerad, mis salvestavad pilti ja videot 4K formaadis koos kõigi pikslite täieliku väljalugemisega.

Pärast ajateenistust on kübersõdurid hinnatud spetsialistid erinevates IT-ettevõtetes ja -organisatsioonides. Paljud pressifotograafid, ajakirjanikud ja pressiesindajad on saanud oma esimese kogemuse just kaitseväest.

Anna meile teada, kui soovid liituda meie professionaalse meeskonnaga ja täida allolev küsimustik. Küsimustiku eesmärk on hinnata kutsesobivust erialastele ametikohtadele. Antud vastuseid ja isikuandmeid töödeldakse ja säilitatakse küberväejuhatuse personaliosakonnas vastavalt isikuandmete kaitse nõuetele, kuni isik kas asub ajateenistusse küberväejuhatuses või otsustab mitte asuda ajateenistusse küberväejuhatuses.

NB! Ajateenistus küberväejuhatuses ei tähenda automaatselt ajateenistust erialasel ametikohal. Konkreetsed ametikohad otsustatakse sõduri baaskursuse ajal, lähtudes erialasest haridusest, oskustest ja isikuomadustest.

*Isikuandmete töötlemise kohta kaitseväes saab rohkem teavet siit. Kaitsevägi lähtub isikuandmete töötlemisel isikuandmete kaitse üldmäärusest ja teistest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusaktidest. 

 

Viimati uuendatud: 5. oktoober 2022, 11:37

Keri üles