Jäta menüü vahele

Suurtükiväepataljon

Suurtükiväepataljon on kaudtulealaste oskuste ja teadmiste keskus kaitseväes. Pataljon pakub erialast täiendõpet ajateenijatele ja tegevväelastele mõlemast jalaväebrigaadist.

Ülesanded

Peamine ülesanne sõjaajal on jalaväe- ja soomusüksuste kaudtulega toetamine.

Suurtükivägi on üks vanimaid relvaliike jala- ja ratsaväe järel – suurtükiväest on välja kasvanud ka tanki- ja õhutõrje. Mitte ilmaasjata pole suurtükiväge kutsutud läbi ajaloo lahinguvälja kuningaks, sest tihtipeale on lahingu saatuse otsustanud suurtükiväelased. Suurtükiväge on peetud äärmiselt tehniliseks väeliigiks, tema otsustav mõju kajastub ka tänastes lahingukolletes üle maailma.

Struktuur

Suurtükiväepataljon koosneb patareidest, mis omakorda on jaotatud rühmadeks.

Rahuaegne suurtükiväepataljon koosneb:

  • pataljoni staabist – staap nõustab ülemat pataljoni juhtimisel ning viib ellu tema tahet
  • suurtükiväekoolist, mis viib läbi suurtükiväealast õpet ning tegeleb arendus- ja teadustegevusega
  • staabi- ja tagalapatareist – allüksuses õpetatakse välja juhtimis-, tulejuhtimis- ja logistikaelemendid suurtükiväepataljoni sõjaaja üksustesse
  • tulepatareist – allüksuses õpetatakse välja suurtükiväe relvameeskonnad suurtükiväepataljoni sõjaaja üksustesse.

Press and Media

Olev Aarma

Diviisi strateegilise kommunikatsiooni nõunik

Juhtkond

Kolonelleitnant Allan Raidma

Suurtükiväepataljoni ülem

Vanemveebel Tommy Orumaa

Suurtükiväepataljoni veebel

Viimati uuendatud: 30. aprill 2024, 13:13

Keri üles