Jäta menüü vahele

Uutele ajateenijatele

Scoutspataljon on 1. jalaväebrigaadi kiirreageerimisüksus, mis koosneb tegevväelastest. Pataljonis viiakse läbi nii konventsionaalset kui ka rahvusvaheliste operatsioonide spetsiifilist õpet. Scoutspataljonis saab teenida soomusjalaväekompanii jalaväerühmas.

Väljaõppes on võimalik spetsialiseeruda järgmistele erialadele:

  • jalaväe jaoülem
  • jalaväelane
  • kuulipildur
  • tankitõrjuja
  • täpsuslaskur
  • parameedik

Lisaks anname ülevaate lahingumasinast CV90, teeme selgeks jalastumise protseduurid ja masinaga seotud ohutustehnika.

Kui oled vabatahtlik, motiveeritud, hea füüsilise vormiga, keskharidusega ning eesti keelt rääkiv noormees või tüdruk, siis oled scoutside vennaskonda oodatud.

Ootame sinult tahet teha asju hästi ja et oleksid distsiplineeritud, initsiatiivikas ning loomult meeskonnamängija.

Viimati uuendatud: 7. veebruar 2022, 11:00

Keri üles