Jäta menüü vahele

Lahinguteeninduspataljon

  1. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni peamine ülesanne on ajateenijate baasil ette valmistada sõjaaja koosseisu ja tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime. Rahuajal toetatakse 1. jalaväebrigaadi kahes linnakus. Tapal paiknevat brigaadi staapi ning Jõhvi ja Tapa linnakutes paiknevaid seitset pataljoni, kolme üksikkompaniid ja juurde antud üksusi, sealhulgas liitlasi.

Ülesanded

  • Juhtimine, planeerimine ja arendustegevus oma vastutusalas
  • Oma alluvusse kuuluvate üksuste isikkoosseisu väljaõppe korraldamine
  • Reservüksuste ettevalmistamine ajateenijate väljaõppe kaudu
  • Igapäevaselt varustada ja teenindada üksusi lahinguteeninduspataljoni poolt hallatavates lahingutoetuse funktsionaalsetes valdkondades
  • Koostöös kaitseväe toetuse väejuhatusega varustada rahvusvahelisi sõjalisi operatsioone

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Kapten Ott Aro

1. jalaväebrigaad teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Vladislav Belov

1. jalaväebrigaadi lahinguteeninduspataljoni ülem

Vanemveebel Rome Kuusik

Lahinguteeninduspataljoni veebel

Viimati uuendatud: 2. aprill 2024, 16:11

Keri üles