Jäta menüü vahele

Staabi- ja sidekompanii

Staabi- ja sidekompanii on 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mis tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise. 

Lisaks on staabi- ja sidekompanii ülesanne tagada brigaadi staabi juhtimistoetus, füüsiline julgeolek, esmane tagalatoetus ja sideühendused teiste staapidega.

Staabi- ja sidekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Leitnant Marina Loštšina

1. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Kapten Rasmus Seli

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülem

Vanemveebel Renat Šupilov

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii veebel

Viimati uuendatud: 3. detsember 2021, 14:49

Keri üles