Jäta menüü vahele

Tagalapataljon

Tagalapataljoni peamine ülesanne on ajateenijate baasil ette valmistada sõjaaja koosseisu ja tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime. Rahuajal toetatakse 1. jalaväebrigaadi kahes linnakus. Tapal paiknevat brigaadi staapi ning Jõhvi ja Tapa linnakutes paiknevaid seitset pataljoni, kolme üksikkompaniid ja juurde antud üksusi, sealhulgas liitlasi.

Ülesanded

  • Juhtimine, planeerimine ja arendustegevus oma vastutusalas.
  • Oma alluvusse kuuluvate üksuste isikkoosseisu väljaõppe korraldamine.
  • Reservüksuste ettevalmistamine ajateenijate väljaõppe kaudu.
  • Igapäevaselt varustada ja teenindada üksusi tagalapataljoni poolt hallatavates tagalatoetuse funktsionaalsetes valdkondades.
  • Koostöös kaitseväe toetuse väejuhatusega varustada rahvusvahelisi sõjalisi operatsioone.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Leitnant Marina Loštšina

1. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Vladislav Belov

1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülem

Staabiveebel Marek Mägi

1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni veebel

Viimati uuendatud: 5. august 2022, 14:16

Keri üles