Jäta menüü vahele

Tagalapataljon

Tagalapataljoni peamine ülesanne on ajateenijate baasil ette valmistada sõjaaja koosseisu ja tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime. Rahuajal toetatakse 1. jalaväebrigaadi kolmes linnakus paiknevat staapi, seitset pataljoni, kolme üksikkompaniid ja juurde antud üksusi, seal hulgas liitlasi. Vajadusel saavad tuge ka teised kaitseväe üksused.

Ülesanded

  • Juhtimine, planeerimine ja arendustegevus oma vastutusalas.
  • Oma alluvusse kuuluvate üksuste isikkoosseisu väljaõppe korraldamine.
  • Reservüksuste ettevalmistamine ajateenijate väljaõppe kaudu.
  • Igapäevaselt varustada ja teenindada üksusi tagalapataljoni poolt hallatavates tagalatoetuse funktsionaalsetes valdkondades.
  • Koostöös kaitseväe toetuse väejuhatusega varustada rahvusvahelisi sõjalisi operatsioone.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Marina Loštšina

1. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Kolonelleitnant Indrek Lilleorg

1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülem

Staabiveebel Marek Mägi

1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni veebel

Teenistus tagalapataljonis on põnev eelkõige erialade rohkuse ja mitmekesisuse tõttu. Peamiste valdkondadena võib esile tõsta meditsiini, sõidukite remonti, laomajandust ja varustamist. Tagalapataljonis teenivate tegevväelaste ja erialaspetsialistide kõrget taset kinnitab ka tõsiasi, et tagalapataljoni inimesed on kõrgelt hinnatud ka teistes väeosades.

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon pakub väljaõpet, mis tuleb kasuks reservväelastele, kes tegutsevad logistika-, transpordi-, tehnika-, meditsiini-, laomajanduse ja toitlustuse valdkonnas. Lisaks tagalaerialadele moodustab osa väljaõppest jalaväetaktika.

Pärast sõduri baaskursust on tagalapataljonis võimalik õppida mitmel erialal. Erialade valik sõltub sellest, kas kutsealune tuleb kaitseväeteenistusse eelkutsega või põhikutsega.

Kui kutsealune alustab ajateenistust eelkutsega, on tal võimalik õppida autojuhi (C- või CE-kategooria, ohtlike ainete transportimine ja puksiirijuhtimine), sidespetsialisti, parameediku või jaoülema kursustel. Õppimine nendel kursustel tähendab 11-kuulist teenistust.

Kui kutsealune alustab oma kaitseväeteenistust põhikutsega, on tal võimalik õppida mehaanikute, laopidajate, toidukäitlemise ja väliköögi ning tõstukijuhi, aga ka kuulipilduja ja tankitõrje kursustel. Õppimine neil kursustel tähendab kokku kaheksakuulist teenistust. Väljaõppe käigus tehakse tihedalt koostööd teiste kaitseväe üksustega nagu näiteks 2. jalaväebrigaad, tervisekeskus, logistikapataljon, KVA jne.

27. aprillil 1917 loodi polgu esimese ülema polkovnik Siegfrid Pindingu käsuga tagalapataljoni eelkäija, 1. Eesti polgu töörood.

Oma esimesed „lahinguristsed“ sai üksus 1917. aasta mais, kui polk toodi Tallinnast Rakverre ning rindel olevale 4000 mehele tuli tagada kõige vajaliku hankimine ja kohalevedu.

01.01.2009 formeeriti tagalapataljon endise Kaitseväe logistikakeskuse lahinguteenindustoetuse väljaõppekeskuse ning brigaadi lahinguteenindustoetuse pataljoni baasil, kui personal ja varustus jagati logistikapataljoni  (asukohaga Marja 4, Tallinn) ja tagalapataljoni vahel (asukohaga Rae põik 1, Paldiski).

1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni ülemad

Alates 2019 kol-ltn Indrek Lilleorg
2019-2016 kol-ltn Janek Zõbin
2012-2016 major Kalmer Kruus
2010-2012 major Tarmo Luhaäär
2009-2010 major Andres Kraav (kohusetäitja)

1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni veeblid

Alates 2018 st-vbl Marek Mägi
2014-2018 st-vbl Gunnar-Taufik Matsu

Embleem

1. jvb tagalapataljoni embleem

Hobuse pea kujutis seostub transpordi, varustamise ja teenindamisega, olles samaaegselt visaduse, usaldusväärsuse, jätkusuutlikkuse, tarkuse ja optimismi sümbol. Hobuse lakkhammasratas rõhutab väeüksuse remondi- ja hooldusfunktsiooni. Embleem võeti kasutusele 2012. aastal.

Lipp

1. Jvb tagalapataljoni lipp

Alates 21. veebruarist 2015 on tagalapataljonil oma lipp, mille annetas Rakvere linn. Lipu mustal väeosaküljel on kujutatud 1. jalaväebrigaadi sümbolit – terashalli kotkast, kes hoiab kilbina rinnaesisel tagalapataljoni hobusepea ja hammasrattaga vappi. Kotka ülal on pataljoni nimi ning all loomise ja taasloomise daatumid “27.IV.1917” ja “1.I.2009”. Lipu tagakülg on riigilipu värvides sini-must-valge ning kannab Eesti Vabariigi väikest riigivappi ja kirja “Eesti kodu kaitseks”. 

Viimati uuendatud: 31. detsember 2020, 10:04

Keri üles