Jäta menüü vahele

Kevadtorm 2021

Kevadtorm on kaitseväe suurim iga-aastane õppus, mille eesmärk on harjutada kokku erinevaid kaitseväe üksuseid. Õppusel osalevad nii tegevväelased, ajateenijad, reservväelased kui ka liitlassõdurid.

Õppus Kevadtorm 2021 toimus Põhja- ja Kesk-Eestis 17. maist kuni 5. juunini. Õppuse peamised tegevused koondusid kaitseväe keskpolügoonile, kuid toimusid osaliselt ka avalikus ruumis, kus väljaõppemaht oli koroonaviiruse tõttu planeeritust siiski väiksem.

Kevadtormiga kontrollib kaitsevägi

  • lahingplaanide sünkroniseeritust,
  • juhtimistasandite vahelist koostööd ja
  • üksuste valmisolekut lahingülesannete täitmiseks.

2021. aasta õppusel olid peamisteks õppivateks üksusteks 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega.

Kevadtorm 2021 oli jaotatud kolme peamisse etappi. Esimestel päevadel harjutasid üksused koostegevust maastikul, 24.–28. maini toimus väliõppus, mille käigus mängiti läbi etteantud taktikaline olukord ning 30. maist 05. juunini toimusid keskpolügoonil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel üksuste lahinglaskmised, kus treeniti peamiselt jalaväe- ja lahingutoetusüksuste koostööd reaalses lahinguolukorras.

Kokku on õppusel Kevadtorm 2021 osalemas pea 7000 kaitseväelast Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Lätist, Poolast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Taanist ja Ühendkuningriigist.

Isikkoosseisust ligi 350 on reservväelased, kelle osalemine õppusel on kaitseväe tegevuses kõige kriitilisema tähtsusega. Nende saabumisel kasutatakse tervisedeklaratsioone ning kiirtestimist, et maksimaalselt tagada tervete inimeste osalemine.

Kevadtorm 2021


Toimumisaeg
: 17. mai–5. juuni 2021

Toimumispaik: Põhja- ja Kesk-Eesti (põhiosas kaitseväe keskpolügoon)

Osalejate arv: ca 7000 kaitseväelast, sh ligi 350 reservväelast ja liitlased

Kevadtorm 2021 fotogalerii

Kevadtorm 2021 videod

Kontaktid meediapäringute jaoks

Kevadtorm 2021 meediaoperatsioonide keskus

17. mail alanud õppuse Kevadtorm esimese nädala jooksul liikusid üksused kaitseväe keskpolügoonile ja ümbritsevatele harjutusaladele, õppusega ühinesid liitlaste väed ning aset leidsid esimesed harjutused. Kalevi jalaväepataljon harjutas dessanditõrjet, 22. jalaväepataljoni ja 17. pioneeripataljoni võitlejad valmistasid üheskoos ette kaitsepositsioone.

24. mail alanud lahingoperatsioonide etapis harjutasid üksused koostööd brigaadi koosseisus suuremate üksuste vastu ning avaramas lahingkeskkonnas. Nädala jooksul etendasid üksteisele vastast 1. jalaväebrigaadi ja 2. jalaväebrigaadi üksused koos liitlastega ja õhutuletoetusega, et kontrollida oma ajateenijate ja tegevväelaste väljaõppe edukust. 1. jalaväebrigaadi poolt korraldatud taktikalistel lahinglaskmistel pidid 22. jalaväepataljoni ning 12. jalaväepataljoni peatsed reservväelased planeerima ja ellu viima lahingülesandeid olles kaitsel, korraldades varitsusi ja vasturünnakuid. Lisaks sõduritele 1. ja 2. jalaväebrigaadi allüksustest võtsid õppusest osa Ühendkuningriigi ja USA helikopterid, Läti miinipildujarühm, Poola tulejuhid, liitlaste lahingugrupp ning tulekontrollijatena kaitseväelased, kaitseliitlased ning reservväelased.

Eesti põhjarannikul Rutjal toimunud õhutõrjerelvade lahinglaskmistel kasutati nii lendavate kui merele paigutatud sihtmärkide vastu raskekuulipildujat Browning M2, õhutõrjekahurit ZU-23-2, õhutõrje raketisüsteeme Mistral ja HVM ning ründekopteritelt AH-64 Apache lastud Hellfire rakette. Rutja lahinglaskmistel osalesid õhutõrjepataljon, Scoutspataljoni õhutõrjeraketirühm ja teised kaitseväe- ning liitlasüksused. Merevägi toetas lahinglaskmisi sõjalaevalt sihtmärkide veeskamisega sihtmärgialale.

22. jalaväepataljoni ajateenijad said võimaluse USA kopteritega lennata Nurmsi lennuväljale, kus korraldati dessant sõjaväepolitsei ajateenijate positsioonidele. Kevadtorm jõudis ka Hiiumaale, kus Eesti mereväe üksused harjutasid koostöös Poola liitlastega rannakaitset.

Kevadtormist võtavad osa nii maaväe, õhuväe kui mereväe üksused, kaasatud on 1. jalaväebrigaad, 2. jalaväebrigaadi, toetuse väejuhatuse, kui ka teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused. Kevadtormil osalevad nii Eestis paiknevad NATO lahingugrupi kui ka õppuste ajaks siia saabuvad liitlasüksused.

Peamisteks õppivateks üksusteks on tänavusel Kevadtormil 1. ja 2. jalaväebrigaadi pataljonid ja erialakompaniid ning sõjaväepolitsei oma allüksusega.

Kokku on õppusel Kevadtorm osalemas pea 7000 kaitseväelast Eestist, Ameerika Ühendriikidest, Lätist, Poolast, Itaaliast, Prantsusmaalt, Taanist ja Ühendkuningriigist.

Kevadtormi raames toimuvad ka õppekogunemised, mille eesmärk on tuletada reservväelastele meelde ajateenistuses õpitut ning tutvustada uut varustust ja relvastust.

Juhime tähelepanu, et kaitseväes toimub üleminek uuele automaatrelvale R-20. Soovitame kindlasti enne õppekogunemisele tulekut tutvuda relva tutvustavate õppevideotega:

Automaatrelva R-20 videoõpe

Viimati uuendatud: 7. juuni 2021, 09:52

Keri üles